DOMŮ DEUTSCH NABÍDKA CENÍK KONTAKT TISK STRÁNKY

NABÍDKA

Návrh spolupráce v následujících krocích: Po vypracování překladu Vám jej předám předem dohodnutým způsobem a za níže uvedených podmínek:
Termíny:
Termíny určuje především požadavek zákazníka. Dalšími aspekty jsou např. volná kapacita překladatele, vaše požadavky na zpracování, náročnost tématu a provedení překladu, různá kvalita podkladů pro překlad aj. Je třeba termíny vždy předem odsouhlasit.
Překlady a tlumočení v německém jazyce, Pavel Šmach, Česká republika